Změny


Informace o přijetí novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. (§ 12), která v platnosti od 1. dubna 2018 mění denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech následujícím způsobem:
-v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září je povoleno lovit ryby od 4 do 24 hodin
-v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu je povoleno lovit ryby od 5 do 22 hodin.
Denní doby lovu ryb v revírech pstruhových zůstávají beze změny.

Tyto změny začnou platit prodejem povolenek na rok 2019
Na výroční členské schůzi konané 7. 3. 2018 byly navrženy a odsouhlaseny přítomnými členy tyto změny:
zvýšení hranice pro osvobození od platby brigádní povinnosti na 65 let z dosavadních 62 let
zvýšení manipulačního poplatku na částku 30,- Kč ze stávajících 10,- Kč

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):

• zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,

• kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,

• hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě uvedena původní úprava.
David Zdvořáček, právník Rady

Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

WebZdarma.cz